Obchodné podmienky

1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchod www.marigold.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť SEPTIMA s.r.o., so sídlom Na Zongorke 7604/4, 911 01 Trenčín, IČO: 50 246 224, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 33000/R (ďalej len "Predávajúci") sú pre zmluvnú stranu záväzné. Používaním www.marigold.sk a objednaním tovaru z tejto internetovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s tým, že budete viazaní obchodnými podmienkami Predávajúceho uvedenými v tomto dokumente (ďalej len "Podmienky"). Pred odoslaním/potvrdením svojej objednávky sa uistite, že ste si dôkladne prečítali a riadne porozumeli týmto Podmienkam. Vyhradzujeme si právo čas od času tieto Podmienky upravovať bez predchádzajúceho upozornenia. Na vašu objednávku sa vzťahuje tá verzia Podmienok, ktorá je zverejnená na www.marigold.sk v čase potvrdenia prijatia Vašej objednávky.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne odoslaním objednávky (tovaru) zo strany predávajúceho a jej prijatím na strane kupujúceho. Kupujúci odoslaním objednávky (tovaru) súhlasí s týmito Podmienkami a porozumel im. Kupujúci môže uskutočniť objednávku u Predávajúceho len prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke www.marigold.sk.

2. Dodacie podmienky

Predávajúci sa snaží starostlivo (v čo najkratšom čase) a v poradí v akom boli zaznamenané objednávky kupujúcich (zákazníkov), zasielať tieto objednávky na adresu, ktorú si kupujúci (zákazníci) zvolili pri vytvorení objednávky.

Tovar je doručovaný:

 • prepravnou kuriérskou spoločnosťou Packeta Courier Service

Predávajúci sa zaväzuje:

 1. dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky,
 2. dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas manipulácie u prepravnej spoločnosti,
 3. predávajúci dodá objednaný tovar na miesto určené objednávateľom, teda kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania určené kupujúcim. Tovar sa dodáva bez daňového dokladu. Daňový doklad bude kupujúcemu automaticky zaslaný elektronicky po spracovaní jeho objednávky na emailovú adresu, ktorú zadal pri vytvorení objednávky,
 4. v prípade, že predávajúci odošle omylom iný druh tovaru, alebo v inej veľkosti, ako bolo kupujúcim objednané, vráti predávajúci kupujúcemu celú sumu, ktorú kupujúci za objednávku zaplatil vrátane poštovných a balných nákladov, ktoré vznikli kupujúcemu po odoslaní zásielky späť predávajúcemu.

Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou, resp. iným údajom, kupujúceho, ktorý je nevyhnutný na riadne doručenie tovaru (zle zadané telefónne číslo, atď.)

- za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou

- nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku udalostí, ktoré nebolo možne predvídať

Kupujúci sa zaväzuje:

- Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v internetovom obchode www.marigold.sk. Kupujúci prehlasuje, že s obchodnými podmienkami je oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné, chápe ich a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať.

- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov

- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Pri nedodržaní týchto podmienok a zásad korektného správania si vyhradzujeme právo už viac neuskutočniť kúpno-predajný vzťah . Predávajúci si vyhradzuje právo žiadať kupujúceho o platbu vopred na účet predávajúceho pri každej objednávke.

3. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru sú prevádzkovými možnosťami predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky vybavujeme spravidla do 1 - 4 pracovných dní, kuriér Vám zásielku následne doručí do 1-3 pracovných dní. Pri nečakaných okolnostiach sa môže doba dodania predĺžiť. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.

Po prijatí Vašej platby na náš účet Vám zašleme potvrdzujúci mail a taktiež v prípade, že tovar bude odoslaný zákazníkovi z nášho skladu. V prípade, že Vám tovar do 3-5 dní od odoslania nebude doručený, kontaktujte nás, aby sme mohli problém s dodaním tovaru, čo najskôr vyriešiť.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v internetovom obchode marigold.sk sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade výraznej zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie. Suma 0,- € nie je platná a je chybnou cenou, tento tovar prosím neobjednávajte. Ceny a ponuka jednotlivých položiek tovaru zostáva rovnaká až do vypredania zásob jednotlivých položiek tovaru. Zľavy a akcie platia do vypredania zásob, ak to nie je uvedené v inom konkrétnom termíne a konkrétnej sume.

Cena tovaru sú konečné, Predávajúci je platcom DPH. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá bude zákazníkovi zaslaná automaticky na email (zadaný pri vytvorení objednávky) po odoslaní tovaru k zákazníkovi, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

5. Platby za tovar a poštovné

Cena poštovného (vrátane balného) je v rámci Slovenskej Republiky:

 • služba Packeta – 3,90,- EUR (zvolené výdajne miesto služby Packeta)

Cena poštovného (vrátane balného) je v rámci Českej Republiky:

 • služba Packeta – 4,90,- EUR (zvolené výdajné miesto služby Packeta)

Cena poštovného (vrátane balného) do inej ako Slovenskej a Českej republiky

 • pri doručovaní balíku mimo Slovenkú a Českú republiku bude Kupujúci informovaný prostredníctvom emailu o aktuálnom sadzobníku za doručenie objednávky.

Pri objednávke nad 100,-EUR poštovné za zákazníka hradí Predávajúci (platí len pri doručovaní v rámci Slovenskej a Českej republiky)

PLATBA VOPRED NA ÚČET:

Platbu je potrebné vykonať vopred, prevodom na účet, alebo priamo vkladom na účet.
Po úhrade bude tovar hneď zaslaný na zadanú adresu ako doporučená zásielka alebo balík.

Číslo účtu pre platbu: SK10 0900 0000 0052 1512 9939

Účty sú vedené v Slovenskej sporiteľni. Poštovné je uvedené vrátane balného (okrem objednávok mimo Slovenskú a Českú republiku.
Pri platbe na účet musí byť platba uskutočnená do troch pracovných dní, inak sa zmluva automaticky ruší. Uhradením platby sa myslí až moment pripísania platby na príslušný účet Predávajúceho.

PLATBA KARTOU ONLINE:
Údaje o platbe môžete zadať pri zadávaní objednávky s použitím platnej kreditnej alebo debetnej karty (Visa, Maestro alebo MasterCard). Predávajúci si vyhradzuje právo overiť platnosť kreditnej alebo debetnej karty, jej kreditné postavenie vo vzťahu k hodnote objednávky a či sú údaje o adrese kupujúceho správne. V závislosti na výsledku týchto kontrol môžeme objednávku odmietnuť. Platby online kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Global Payments. Informácie o karte sa nedostanú k obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Global Payments s.r.o. je pod dohľadom Slovenskej Sporiteľne.

6. Zrušenie objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení v prípade, ak predávajúci nesplnil svoju povinnosť dodať tovar v dohodnutej alebo dodatočne komunikovanej lehote.

b) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení aj bez uvedenia dôvodu, do okamihu, kým tovar nebol odoslaný na adresu kupujúceho. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú cenu, bude mu táto suma vrátená v lehote 14-tich dní od stornovania objednávky.).

7. Neprevzatie balíku zo strany kupujúceho

V prípade neprevzatia balíku bez riadneho upovedomenia predávajúceho kupujúcim emailom na: ahoj@marigold.sk pred odoslaním balíku ku kupujúcemu, si Predávajúci vyhradzuje právo na uplatnenie jednorazovej paušálnej škody v rámci občiansko-právneho konania, a to v nasledovných výškach:

1) vo výške 3,90 € - ak sa balík doručoval na územie Slovenskej republiky

2) vo výške 4,90,-CZK - ak sa balík doručoval na územie Českej republiky

3) vo výške 30€ - ak sa balík doručoval do inej krajiny ako je Slovenská a Česká republika,

pričom v tejto cene sú zahrnuté prepravné náklady za doručovanie balíku zákazníkovi, obalový materiál použitý pri balíku, pracovná sila, ušlý zisk z neprevzatého tovaru ako aj ďalšie náklady súvisiace so spracovaním neprevzatého balíku po jeho doručení späť Predávajúcemu.

V prípade, ak príde k neprevzatiu balíku zo strany Kupujúceho, ktorý už bol Kupujúcim vopred uhradený na účet Predávajúceho (bankovým prevodom / kartou), Predávajúci je oprávnený automaticky (pri vrátení platby za neprevzatý tovar) si započítať na pohľadávku Kupujúceho (na vrátenie kúpnej ceny za zakúpený tovar) svoju pohľadávku na uplatnenie jednorazovej paušálnej škody v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

Zrušenie objednávky pred odoslaním balíku zo skladu Predávajúceho z danej objednávky je Kupujúci povinný oznámiť mailom na: ahoj@marigold.sk.

8. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu (vrátenie peňazí)

a) Vrátenie tovaru

Podľa § 7 zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dníod jeho prevzatia.

Tovar, ktorý chcete vrátiť je potrebné zaslať nasledovným spôsobom: https://www.marigold.sk/vratenie-tovaru/

Tovar sa vracia v štandardnom balení (v krabici, resp. inom obale, v ktorom bol tovar zákazníkovi doručený), kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa odporúča, aby kupujúci zasielal tovar spať prostredníctvom doporučenej zásielky.

Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku a ani balík, ktorý bol doručený iným ako predpísaným spôsobom. Cenu za doručenie hradí zákazník.

Predávajúci nevráti platbu za poštovné a balné kupujúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy bez udania dôvodu (vrátenie peňazí). Zákazníkovi bude vrátená len suma zodpovedajúca výške sumy za tovar.

Právo kupujúceho zrušiť zmluvu sa vzťahuje výlučne na výrobky, ktoré sa vrátia v tom istom stave, v akom ich prijal. Refundácia sa neuskutoční, ak sa výrobok po otvorení už použil inak, než je potrebné pre zistenie povahy, vlastností a fungovania produktu, a taktiež v prípade výrobkov, ktoré už nie sú v tom istom stave ako pri ich doručení, alebo boli poškodené. Preto je potrebné sa o výrobky, ktoré máte vo vlastníctve starostlivo a zodpovedne starať.

Upozornenie: Odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je možné uplatniť v prípade spodného prádla, korzetov, pančuchového a ponožkového tovaru, ktorý bol rozbalený a skúšaný, a to z hygienických dôvodov v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

Podrobný postup pre vrátenie tovaru "Odstúpenie od zmluvy" nájdeš tu: https://www.marigold.sk/vratenie-tovaru/

b) Výmena tovaru

Tovar, ktorý chcete vymeniť je potrebné zaslať nasledovným spôsobom: https://www.marigold.sk/vymena-tovaru/

Tovar sa vracia v štandardnom balení (v krabici, resp. inom obale, v ktorom bol tovar zákazníkovi doručený), kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa odporúča, aby kupujúci zasielal tovar spať prostredníctvom doporučenej zásielky.

Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku a ani balík, ktorý bol doručený iným ako predpísaným spôsobom. Cenu za doručenie hradí zákazník.

Právo kupujúceho na výmenu tovaru sa vzťahuje výlučne na výrobky, ktoré sa vrátia v tom istom stave, v akom ich prijal. Refundácia sa neuskutoční, ak sa výrobok po otvorení už použil inak, než je potrebné pre zistenie povahy, vlastností a fungovania produktu, a taktiež v prípade výrobkov, ktoré už nie sú v tom istom stave ako pri ich doručení, alebo boli poškodené. Preto je potrebné sa o výrobky, ktoré máte vo vlastníctve starostlivo a zodpovedne starať.

Upozornenie: Vrátenie tovaru na výmenu nie je možné uplatniť v prípade spodného prádla, korzetov, pančuchového a ponožkového tovaru, ktorý bol rozbalený a skúšaný, a to z hygienických dôvodov v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

Výmena tovaru mimo SK /CZ do iných krajín nie je možná.

Podrobný postup pre výmenu tovaru nájdeš tu: https://www.marigold.sk/vymena-tovaru/

9. Reklamačný poriadok

Tovar, ktorý chcete reklamovať je potrebné zaslať nasledovným spôsobom: https://www.marigold.sk/reklamacia-tovaru/

Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku a ani balík, ktorý bol doručený iným ako predpísaným spôsobom. Cenu za doručenie hradí zákazník.

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím zásielky od prepravnej spoločnosti skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) zásielku nepreberajte. V takomto prípade je nutné na mieste spísať s prepravcom zápis - protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak balík aj napriek viditeľnému poškodeniu prevezmete, je to na Vašu vlastnú zodpovednosť, reklamácie z tohto titulu nebudú uznané. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po prešetrení a uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom. Podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka je na každý tovar poskytnutá záruka 24 mesiacov. V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti spolu s vyplneným reklamačným formulárom, ktorý je dostupný na www.marigold.sk (v sekcii Reklamácie). Balík musí byť riadne zabalený a musí obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva a riadne vyplnený reklamačný formulár, ktorý je zákazníkom podpísaný. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý v norme základov hygienických štandardov. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. Kupujúci pošle mailom doklad o úhrade odoslanej zásielky.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)

-pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu

- mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.


Usmernenia k reklamačnému poriadku:

a) Ošetrovanie a údržba TEXTÍLIÍ

Pri kúpe textilného tovaru je potrebné brať do úvahy materiálové zloženie, ktoré poskytuje informácie o prirodzenom správaní sa tkanín a nie sú preto predmetom reklamácie. Napr.

 • Výrobky z prírodných vlákien /bavlna, vlna, ľan, hodváb/ a chemických vlákien /viskóza/ sú viac krčivé ako výrobky z vlákien syntetických /polyester, polyamid, polypropylén, akryl/.
 • Viskóza má vyššiu zrážanlivosť a nasiakavosť ako ostatné vlákna. Polyester má vyššiu pevnosť a menej sa zráža.
 • Textilné výrobky s vysokým podielom polyakrylu sú náchylné na žmolkovanie, preto odporúčame ošetrovať pracími prostriedkami určenými na pranie jemných a vlnených textílií a používať odžmolkovač.
 • K poškodeniu textílií prichádza aj nasypaním pracích prostriedkov priamo na odev /vznik bielych fľakov/.
 • Postupovať podľa upozornení na špecifické vlastnosti niektorých textílií /väčšinou uvedených na letáčikoch alebo obaloch k tovarom/ - napr. textílie s nižšou stálofarebnosťou prať osobitne, z rubovej strany, výrobok má zníženú mechanickú odolnosť /v prípade zámerne upravených džínsových výrobkov/ apod.

Pracie prostriedky je potrebné vyberať podľa typov textilných výrobkov:

 • biele a stálofarebné, väčšinou svetlé odtiene, farby a vzory, pri ktorých sa používa teplota prania 60 a 95 stupňov, odporúča sa používať univerzálne pracie prostriedky;
 • farebné výrobky všetkých typov tmavších odtieňov a vzorov, ktoré sa perú pri teplotách 30, 40, 50 a 60 stupňov – vhodné sú pracie prostriedky typu color;
 • pletené vrchné ošatenie, plavky, jemná dámska spodná bielizeň, jemné pančuchové výrobky, čiapky, šály apod.: vhodné sú tekuté pracie prostriedky, práškové pracie prostriedky typu color a pracie prostriedky určené výlučne na pranie jemnej bielizne /sú označované klbkom vlny, so znázornením svetra alebo jemnej bielizne apod./;
 • výrobky z vlny, hodvábu a zvieracích srstí je potrebné výlučne prať v pracích prostriedkoch, na ktorých je vyznačené, že sú vhodné na pranie tohoto typu výrobkov. Vhodné sú postupy prania pri teplote 30 stupňov s obmedzeným počtom otáčok bubna, bez odstredenia. Výrobky je potrebné vybrať z práčky mokré, jemne z nich v rukách vytlačiť vodu, bez žmýkania a nechať ich vysušiť pri teplote miestnosti vo vodorovnej polohe na vrstve uterákov, ktoré je potrebné vymieňať.

Odporúčame dodržiavať symboly na údržbu textilných a odevných výrobkov.

2) Ošetrovanie a údržba OBUVI

 • Pri výbere obuvi rozlišujte obuv podľa účelu, pre ktorý je určená. V prípade, že sa obuv používa na iný účel ako je určená, môže dôjsť k poškodeniu, ktoré nemožno kvalifikovať ako oprávnenú reklamáciu.
 • Obuv si pred zakúpením dôkladne v domácom prostredí vyskúšajte a skontrolujte jej kvalitu. V prípade, že si typ, tvar, veľkostné číslo alebo šírku obuvi zvolíte nevhodne, záruka sa nevzťahuje na príp. chyby z tohoto dôvodu a na "pohodlnosť" obuvi.
 • Pri obúvaní uzavretých strihov používajte obuvák, aby sa nezdeformovala pätná časť obuvi, pri obúvaní šnurovacej obuvi musí byť zašnurovaná až k poslednej dierke, aby nedochádzalo k posúvaniu nohy na stielke obuvi a jej následnému predratiu v prednej časti a v oblasti päty. Obuv nikdy nevyzúvajte pristúpením päty, pretože dochádza k nadmernej námahe materiálu a často až k odtrhnutiu podošvy.
 • Obuv pravidelne ošetrujte, pravidelne striedajte. Snažte sa vyvarovať úplnému premáčaniu obuvi. Premáčanú obuv nikdy nesušte v blízkosti tepelných zdrojov. Po vysušení ju ošetrite podľa návodu pre použitý materiál zvrškov. Záruka sa nevzťahuje na farbenie vo vnútri obuvi vplyvom pôsobenia potu alebo silného premočenia, tiež na mechanické poškodenie obuvi.
 • Obuv pravidelne kontrolujte a zabezpečte včasné opravy podpätkov a pätníkov, prešlapaných, bežne opotrebovaných podošiev, vkladacích či vlepovaných stielok, porušených šitých a lepených spojov a iných vzniknutých chýb spôsobených bežným opotrebením. Ide o základnú údržbu, o ktorú sa stará zákazník.

Životnosť obuvi je tiež ovplyvnená pravidelnou údržbou, ktorá závisí od materiálov, z ktorých je vyrobená.

Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.


Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru Predávajúcemu. Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

V prípade, ak ide o vadu, ktorá je odstrániteľná a kupujúci má záujem výrobok ďalej užívať (napriek vade výrobku, ktorú reklamuje u predávajúceho), kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny (výška zľavy závisí od konkrétneho posúdenia reklamovanej vady a je určená Predávajúcim).

V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, postupuje sa nasledovne:

 • ako prvé, nahradí Predávajúci zákazníkovi vadný výrobok novým - rovnakým výrobkom (ak je dostupný),

V prípade, ak nový, rovnaký výrobok už nie je dostupný, kupujúci má právo:

 • vybrať si iný výrobok (výlučne rovnakého druhu) v rovnakej alebo vyššej cene ako je cena reklamovaného tovaru,
 • alebo v prípade, ak nedôjde k uplatneniu postupu podľa bodu ii) vyššie, zákazník má právo odstúpiť od zmluvy – v takomto prípade bude zákazníkovi vrátená suma za reklamovaný tovar (bez poštovného, ktoré platil pri pôvodnom prevzatí tovaru)

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok (v rovnakej alebo vyššej sume, ako je reklamovaný výrobok).

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie emailom. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania:

 • odovzdaním opraveného výrobku
 • výmenou výrobku
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku
 • vrátením kúpnej ceny výrobku
 • písomnou výzvou zaslanou emailom kupujúcemu na prevzatie výrobku v prípade neúspešného doručenia výrobku kupujúcemu
 • zamietnutím reklamácie

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci alebo určená osoba oprávnená posudzovať vady na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Sťažnosti a podnety môže zákazník uplatniť na e-mailovej adrese ahoj@marigold.sk. Odpoveď mu bude odoslaná v závislosti od formy uplatnenej sťažnosti alebo podnetu do 30 dní od prijatia.

Podrobný postup pre výmenu tovaru nájdeš tu: https://www.marigold.sk/reklamacia-tovaru/

Úplné znenie obchodných podmienok platné a účinné od 2.5.2024GDPR

Tento informačný list má za úlohu Vám poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov fyzickej osoby, ak ste ako návštevník webovej stránky www.marigold.sk alebo profilu na sociálnej sieti facebook prejavili záujem o kúpu produktov prevádzkovateľa a správcu stránky www.marigold.sk.

spoločnost SEPTIMA s.r.o., so sídlom Na Zongorke 7604/4, IČO: 50246224, DIČ: 2120283693, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 33000/R, email: ahoj@marigold.sk (ďalej len "Spoločnosť"). Spoločnosť nemenovala zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Aké údaje spracúvame:

Ak nadviažete komunikáciu so Spoločnosťou ako návštevník webovej stránky www.marigold.sk cez: objednávkový formulár pri uskutočnení objednávky resp. nákupu do nákupného košíka; rýchly kontaktný formulár: zadaním Vašej emailovej adresy a dopytu, adresy doručenia, tel. čísla na www.marigold.sk; prípadne zaslaním správy cez sociálnu sieť facebook, instagram; alebo akýmkoľvek iným spôsobom, Spoločnosť bude spracúvať len bežné osobné údaje.

Spoločnosť spracúva osobné údaje o zákazníkoch. Spracúvané sú len relevatné BEŽNÉ osobné údaje, ktoré Spoločnosti sami poskytnete, v prvom rade pri:

a)vyplnení objednávkového formulára pri uskutočnení nákupu do nákupného košíka (menovite meno a priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska, prípadne doručovaciu adresu, spôsob úhrady, Vami zadaná poznámka k objednávke), alebo

b)zadaní dopytu prostredníctvom rýchleho kontaktného formulára alebo priamo do emailu (menovite emailová adresa, prípadne meno a priezvisko alebo telefónne číslo a Vašu otázku). Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje najmä podrobnejšie informácie k tovaru, o ktorú máte záujem.

Facebook

Ak pre kontaktovanie Spoločnosti využívate sociálnu sieť Facebook, umožníte Spoločnosti tiež prístup k Vášmu profilu, ktorý môže obsahovať aj Vami zverejnený údaj o dátume narodenia, údaj o aktuálnom mieste pobytu. Súčasťou Vášho verejného profilu je Vaše meno, priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa Vášho nastavenia.

Cookies

Ak ste na Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies, Spoločnosť zbiera tiež údaje získané prostredníctvom cookies. O používaní cookies a účele ich používania na webovej stránke je Spoločnosť povinná Vás informovať. Informáciu o používaní cookies môžete nájsť v dolnej časti stránky použitím nasledovného textu.

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webovej stránky.

Cookies umožňujú informovať Spoločnosť o tom, aké časti webovej stránky www.marigold.sk verejnosť navštevuje, pomáhajú Spoločnosti merať efektivitu reklám a webových hľadaní a poskytujú pohľad na správanie návštevníkov. Na základe týchto informácií môže potom Spoločnosť zlepšovať svoje služby a skvalitňovať komunikáciu, alebo prispôsobiť obsah webovej stránky tomu, čo Vás zaujíma.

Na našich portáloch používame tieto cookies:

a)Základné: umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov;

b)Prevádzkové: slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu;

c)Cookies tretích strán: vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google AdSense alebo Facebook. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

Účely, pre ktoré spracúvame osobné údaje:

Tieto osobné údaje Spoločnosť spracúva na účel vybavenia Vašej objednávky, teda na plnenie zmluvy medzi Vami s Spoločnosťou.

Spracovanie údajov v tomto prípade znamená všetky činnosti od zaevidovania Vašej objednávky, jej spracovania vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru.

Spoločnosť tiež spracúva osobné údaje na účel zaistenia zákazníckej podpory ak Spoločnosť oslovíte cez Prvý kontaktný formulár alebo priamo emailom s Vaším dotazom alebo akoukoľvek otázkou. Vyplnením údajov vyjadrujte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše osobné údaje Spoločnosť nijak ďalej nevyužíva a po zodpovedaní dotazu, Spoločnosť Váš dotaz zmaže.

V prípade uzatvorenia zmluvy (zrealizovania nákupu na webovej stránke), Vaše osobné údaje Spoločnosť spracuje tiež na účel vyhotovenia faktúry a na účel vedenia účtovníctva Spoločnosti. V prípade, ak by Spoločnosť evidovala neuhradenú pohľadávku z poskytnutej služby, Spoločnosť spracuje relevantné osobné údaje na účel vymoženia pohľadávky.

Účelom používania cookies:

a)pre fungovanie webovej stránky a na analytické účely (meranie návštevnosti webovej stánky, prezeraných službách, ďalšej aktivite na webovej stránke, prispôsobenie zobrazenia webovej stránky;

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje Spoločnosť uchováva po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a Spoločnosťou a naplnenia predmetu zmluvy (zrealizovanie objednávky, platby a dodania zakúpeného tovaru).

Po ukončení spolupráce a po uplynutí zákonnej záručnej lehoty, budú tieto údaje vymazané, pokiaľ neexistujú právne predpisy upravujúce podnikateľskú činnosť Spoločnosti a daňové, účtovné alebo archívne povinnosti, ktoré by vyžadovali uchovávanie osobných údajov, pričom v takom prípade sa osobné údaje vymažú po uplynutí 10 rokov nasledujúcich po roku ukončenia zmluvnej spolupráce.

Osobné údaje, ktoré ste zadali do Vášho dotazu Spoločnosť spracúva len nevyhnutnú dobu do zodpovedania Vášho dotazu resp. ukončenia jednotlivej emailovej komunikácie.

Údaje získané povolením cookies Spoločnosť spracúva po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, t.j. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte na svojom prehliadači, prípadne do doby, než podáte námietku proti spracúvaniu osobných údajov za týmto účelom alebo odvoláte súhlas.

Na základe čoho môžeme spracúvať osobné údaje:

Vaše osobné údaje Spoločnosť spracúva bez potreby vyžiadania si Vášho súhlasu, pričom právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR: plnenie zmluvy a opatrení pre uzatvorením zmluvy (vychádzajúc z Recitálu 44 Nariadenia GDPR).

Poskytnutie Vašich osobných údajov je požiadavkou potrebnou na uzatvorenie zmluvy/nákupu na webovej stránke www.marigold.sk , pričom ich poskytnutie je Vašou slobodnou voľbou/právom. V prípade, ak Vaše osobné údaje Spoločnosti neposkytnete, Spoločnosť nebude môcť s Vami uzatvoriť zmluvu a doručiť Vám objednaný tovar.

Osobné údaje zadané do Prvého kontaktného formulára alebo do emailového dotazu Spoločnosť spracúva na právnom základe vykonávania opatrení pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) prípadne na účely oprávneného záujmu Spoločnosti (. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Údaje z cookies spracúvame na právnom základe:

a)oprávneného záujmu Spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR: cookies v časti fungovanie webovej stránky a na analytické účely (meranie návštevnosti webovej stánky, prezeraných službách, ďalšej aktivite na webovej stránke, prispôsobenie zobrazenia webovej stránky);

Spoločnosť v súčasnosti neposiela reklamné ponuky zákazníkom.

Väčšina webových prehliadačov prijíma cookies automaticky. Obsahujú ale ovládacie prvky, ktoré umožňujú ich blokovanie alebo odstránenie. Ste oprávnení nastaviť si svoj prehliadač tak, by bolo používanie cookies na Vašom počítači zabránené; ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť stránok Spoločnosti. Pokyny k blokovaniu alebo odstráneniu súborov cookies v prehliadači možno nájsť v dokumentácii pomocníka jednotlivých prehliadačoch.

Spoločnosť automatizovane nespracúva osobné údaje a nevykonáva profilovanie Vašich osobných údajov. Spoločnosť Vaše osobné údaje neprenáša do tretej krajiny.

Vaše osobné údaje sú v prvom rade spracúvané Spoločnosťou a prípadne jej pracovníkom. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom, sú zaviazané mlčanlivosťou a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce so Spoločnosťou.

Osobné údaje Spoločnosť nezverejňuje.

Vaše osobné údaje Spoločnosť len v prípade potreby a v nevyhnutnom rozsahu poskytne tretej osobe. Tam, kde je to potrebné, tieto tretie osoby spracúvajú aj Vaše osobné údaje, pričom ide o poskytovateľov služieb Spoločnosti, ktoré Spoločnosť starostlivo vyberá. Spracúvanie osobných údajov prebieha výhradne v súlade s pokynmi Spoločnosti:

a)osobe poverenej na vedenie účtovníctva

b)osobe zmluvne poverenej na právne vymáhanie neuhradenej pohľadávky;

c)poskytovateľovi poštových služieb na zaslanie tovaru

d)zmluvnému poskytovateľovi webhostingových služieb

e)poskytovateľ služby na vystavovanie onlinefaktúr:

f)poskytovatelia služieb a platforiem: Google Analytics, Google AdSense alebo Facebook.

Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR:

V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Spoločnosť a požadovať:

 • 1.na požiadanie môžete uplatniť právo požadovať od Spoločnosti prístup k Vašim osobným údajom (Spoločnosť Vás bude informovať predovšetkým o tom, či a aké kategórie osobných údajov o Vás sú spracúvané, o účele a povahe spracúvania, dobe spracúvania, vrátane informácie o prípadných príjemcoch mimo Spoločnosti a Vašich právach). Všeobecné informácie o činnostiach spracovania Vašich osobných údajov sú uvedené v týchto pravidlách.

Ak sa domnievate, že Spoločnosť spracúva osobné údaje v rozpore s platnou legislatívou, s v rozpore s Vašimi právami a slobodami, máte právo požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. opravu, blokáciu, doplnenie, likvidáciu).

V súlade s legislatívou, máte:

 • 1.právo na prístup (čl. 15 GDPR), ktoré ste Spoločnosti poskytli. Ak si toto právo uplatníte, Spoločnosť Vám potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracúvané a prípadne Vám budú tieto Vaše osobné údaje sprístupnené spolu s informáciou o spracúvaní.
 • 2.právo na opravu (čl. 16 GDPR) tých osobných údajov, ktoré sú akokoľvek nepresné alebo neúplné alebo chybné. Sama Spoločnosť má primárny záujem na tom, aby spracúvala o Vás len správne a aktuálne osobné údaje. Na toto právo nadväzuje právo byť informovaný ohľadne opravy alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzení ich spracovania: Spoločnosť je povinná informovať jednotlivých príjemcov, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, o oprave alebo výmaze osobných údajov alebo obmedzení spracovania, s výnimkou prípadov, kedy sa to ukáže ako nemožné alebo si to vyžaduje neprimerané úsilie.
 • 3.právo na vymazanie (čl. 17 GDPR), ktoré sa volá i ako tzv. právo na zabudnutie. Toto právo zahŕňa právo na obmedzenie spracúvania, ak už nie sú Vaše osobné údaje potrebné na uvedený účel, alebo ak už Spoločnosť nemá zákonnú povinnosť alebo dôvod ďalej spracúvať (najmä archivovať) Vaše osobné údaje, vrátane prípadov, ak by ste aj ďalej nesúhlasili s ďalším spracúvaním. V rámci splnenia tohto práva Spoločnosť Vaše osobné údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje. Právo na výmaz sa neuskutoční, ak je spracovanie osobných údajov potrebné k splneniu právnych povinností, pre uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov a ďalšie prípady určené v Nariadení GDPR.
 • 4.právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR), viď. právo v bode 4. Máte právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracovávanie Vašich osobných údajov, ak: a) popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnej k tomu, aby Spoločnosť mohla overiť presnosť údajov, a) spracúvanie je protiprávne a namiesto výmazu osobných údajov žiadate obmedzenie ich použitia, c) Spoločnosť už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale požadujete ich pre určenie, výkon alebo obhajobu právneho nároku, d) vzniesli ste námietku proti spracúvaniu, po dobu pokiaľ nie je overené, či oprávnené záujmy Spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.
 • 5.právo na prenosnosť (čl. 20 GDPR), zahŕňa právo na prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe súhlasu od Spoločnosti inému subjektu, kedy Spoločnosť odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému subjektu, ktorého sami určíte. Prenesenie osobných údajov musí byť technicky možné.
 • 6.právo namietať proti spracúvaniu (čl. 21 GDPR) takýchto osobných údajov, v prípade, ak by Vám Spoločnosť zasielala obchodné oznámenia alebo vyhodnocovala nákupné preferencie. Spoločnosť na základe uplatnenia tohto práva okamžite skončí spracúvanie osobných údajov na tento účel.
 • 7.Právo odvolať súhlas: v prípade, ak Spoločnosť spracúva osobe údaje na základe udeleného súhlasu, a to kedykoľvek písomne alebo na emailovú adresu: ahoj@marigold.sk, zaslaním nesúhlasu so spracovaním osobných údajov.
 • 8.právo podať sťažnosť ak sa domnievate, že Spoločnosť nespracúva osobné údaje zákonným spôsobom, na Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 01 Bratislava 27, SR, IČO: 36 064 220, tel.: +421 2 3231 32 20, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Spoločnosť dbá na bezpečnosť Vašich osobných údajov. Nakladanie s nimi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane Nariadenia GDPR. Spoločnosť pravidelne posudzuje aktuálnosť týchto pravidiel. V prípade, ak budú tieto pravidlá podstatne zmenené, Spoločnosť zákazníkov viditeľne upozorní.

Ak máte otázky, pripomienky alebo ak si uplatňujete Vaše práva k ochrane osobných údajov, kontaktujte Spoločnosť emailom: ahoj@marigold.sk.

Tieto pravidlá sú účinné od 2.05.2024